15.12.2023
Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto przekazało kamizelki odblaskowe przedszkolakom w gminie Otyń
Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto przekazało kamizelki odblaskowe przedszkolakom w gminie Otyń

Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto systematycznie spotyka się z dziećmi z lubuskich przedszkoli i szkół. Akcja ma na celu edukację na temat bezpieczeństwa już wśród najmłodszych Lubuszan. Edward Fedko, prezes Stowarzyszenia Lubuskie Trójmiasto, zaznacza, że jest to inicjatywa, która rozpoczęła się w ubiegłym roku i jest kontynuowana. Prezes dodaje, że udało się już rozdać kilkaset kamizelek odblaskowych.

W minionym roku gospodarze miast i gmin wskazali 10 przedszkoli, dla każdego Lubuskie Trójmiasto zakupiło po 30 odblaskowych kamizelek z widocznym logo Stowarzyszenia LT oraz z nazwą przedszkola.

„Dzieci muszą być bezpieczne! Gdy podczas wycieczek edukacyjnych wspólnie z pedagogami opuszczają przedszkole i np. przechodzą przez jezdnię, są widoczne dla innych uczestników ruchu” – podkreśla Edward Fedko, prezes Lubuskiego Trójmiasta. Burmistrz Otynia Barbara Wróblewska mówi, że w gminnych placówkach edukacyjnych regularnie odbywają się lekcje dotyczące bezpieczeństwa, a także spotkania z policją.

  • Dziękujemy przedstawicielom Stowarzyszenia Lubuskie Trójmiasto za odwiedziny, świąteczne życzenia, ale przede wszystkim za kolejny komplet odblaskowych kamizelek dla przedszkolaków. Poprawiające bezpieczeństwo wdzianka trafiły do dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z OI przy ul. Moniuszki 12 w Otyniu – wyjaśniła Burmistrz.

Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto zajmuje się również promocją regionu, a także rozwojem partnerskich miast.