30.12.2022
Gmina Sulechów przyjmuje wnioski na zakup węgla
Gmina Sulechów przyjmuje wnioski na zakup węgla

W związku z przystąpieniem przez Gminę Sulechów do drugiej tury zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych (zakup preferencyjny węgla) informujemy, że proces przyjmowania i rozpatrywania wniosków złożonych w 2022 r. został zamknięty. Od dnia 1 stycznia 2023 r. Gmina rozpocznie przyjmowanie nowych wniosków o zakup preferencyjny węgla w 2023 r., a ich nabór będzie trwał do 15 kwietnia 2023 r. Mieszkańcom, którzy nie zrealizowali zakupu w 2022 r. - bądź dokonali zakupu paliwa stałego w ilości mniejszej niż 1,5 tony - niewykorzystana ilość paliwa stałego powiększa limit na 2023 r. Wzór nowego wniosku o preferencyjny zakup paliwa jest dostępny na stronie internetowej bip.sulechow.pl w zakładce „PREFERENCYJNY ZAKUP WĘGLA” oraz Biurze Obsługi Interesanta pokój 002 Urzędu Miejskiego Sulechów. Wypełniony druk wniosku należy złożyć w Urzędzie Miejskim Sulechów, Plac Ratuszowy 6, 66-100 Sulechów w Biurze Obsługi Interesanta pok. 002 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej ePUAP (wniosek opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelniony z wykorzystaniem profilu zaufanego).

fot. Pixabay