19.09.2023
Podziękowania za współpracę i wsparcie dla Młodych Talentów
Podziękowania za współpracę i wsparcie dla Młodych Talentów

W ostatnich dniach prezydent Nowej Soli, Jacek Milewski, wiceprezydent Karina Jarosz oraz naczelnik wydziału oświaty, Irena Sienkiewicz, mieli zaszczyt gościć Grzegorza Stulgisa, byłego właściciela firmy Alumetal oraz Szymona Adamczyka, byłego członka Zarządu tej renomowanej firmy. Spotkanie nie tylko miało na celu podziękowanie za wieloletnią współpracę w sferze gospodarczej, ale także wyrażenie wdzięczności za ich działania na rzecz rozwoju młodych talentów.

Fundacja Ukryte Talenty, związana z firmą Alumetal od wielu lat, odgrywa niezwykle ważną rolę w rozwoju edukacji i wsparciu uzdolnionych uczniów. W czasie spotkania, prezydent Milewski i jego zespół mieli okazję podziękować panom Stulgisowi i Adamczykowi za ich zaangażowanie i hojność w wspieraniu młodego pokolenia.

Fundacja, założona w 2012 roku przez Annę i Grzegorza Stulgisów, jest znana z realizacji projektów wspierających uzdolnionych uczniów. Jednym z najważniejszych działań fundacji jest przyznawanie stypendiów naukowych, które stanowią ważne wsparcie finansowe dla młodych osób, które chcą rozwijać swoje talenty i zainteresowania. To inicjatywa, która ma na celu nie tylko pomóc w zdobywaniu wiedzy, ale także inspirować i motywować młodzież do dążenia do realizacji swoich marzeń.

Fundacja Ukryte Talenty konsekwentnie wspiera młodych ludzi w ich wysiłkach na drodze do sukcesu. Dla Grzegorza Stulgisa, byłego już właściciela firmy Alumetal, to nie tylko kwestia wsparcia finansowego, ale przede wszystkim budowania przyszłości dla kolejnych pokoleń. Podczas uroczystości wręczania stypendiów fundacji, zawsze podkreślał, że kluczem do sukcesu jest odwaga i wytrwałość. Jego słowa stanowią inspirację dla wielu młodych ludzi, którzy marzą o osiągnięciu wielkich rzeczy.

Fundacja Ukryte Talenty i firma Alumetal zobowiązały się do kontynuowania swojej owocnej współpracy i przyznawania stypendiów dla uzdolnionych uczniów w Nowej Soli. Dzięki temu, młodzi ludzie nadal będą mieli szansę rozwijać swoje talenty i dążyć do osiągnięcia swoich celów.

Spotkanie między prezydentem Milewskim, wiceprezydent Kariną Jarosz, naczelnikiem Ireną Sienkiewicz a Grzegorzem Stulgisem i Szymonem Adamczykiem było nie tylko okazją do podziękowania, ale także do podkreślenia roli współpracy między sektorem publicznym a prywatnym w tworzeniu lepszej przyszłości dla młodych ludzi. To wspólne działania, takie jak te, które prowadzi Fundacja Ukryte Talenty, naprawdę przyczyniają się do rozwoju społeczeństwa. Obu Panom życzymy powodzenia w nowej sferze zawodowej.