14.02.2023
Szybka Kolej Aglomeracyjna i zmiany w statucie. Za nami Walne Zgromadzenie
Szybka Kolej Aglomeracyjna i zmiany w statucie. Za nami Walne Zgromadzenie

Pierwsze w roku 2023 Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Lubuskie Trójmiasto, odbyło się w Urzędzie Gminy w Świdnicy. Posiedzenie otworzył Pan Edward Fedko - Prezes Stowarzyszenia, witając wszystkich uczestniczących włodarzy samorządów członkowskich Lubuskiego Trójmiasta. Obradom przewodniczyła Pani Wójt Gminy Izabela Mazurkiewicz-Kąkol. Uczestnicy Walnego Zgromadzenia głosowali nad 4 uchwałami, związanymi z podjęciem ważnych zmian w Statucie Stowarzyszenia „Lubuskie Trójmiasto” m.in. dotyczącymi powołania tzw. „ciała doradczego” ds. przygotowania i wdrażania Strategii Zielonogórsko - Nowosolskiego Obszaru Funkcjonalnego. Podjęto również uchwałę w sprawie przeznaczenia środków finansowych na opracowanie dokumentów strategicznych dotyczących Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej Lubuskiego Trójmiasta (SKALT). Pan Prezes Edward Fedko przedstawił również informacje z prac Zarządu i Biura pomiędzy walnymi zgromadzeniami. Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia było również okazją do przedstawienia przez Pana Krzysztofa Kaliszuka – Zastępcę Prezydenta Zielonej Góry, koncepcji planowanego projektu Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej Lubuskiego Trójmiasta (SKALT). Przed nami duże, ale bardzo istotne wyzwanie projektowe. Planowane są 2 etapy realizacji inwestycji, a środki na ten cel zostaną pozyskane z Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS), w ramach działania FENX.05.04 Kolej, kolej miejska i bezpieczeństwo na kolei. Dziękujemy Pani Wójt Izabeli Mazurkiewicz-Kąkol oraz Gminie Świdnica za gościnność i sprawne przeprowadzenia zgromadzenia.