05.07.2023
Szybka Kolej Aglomeracyjna ruszy od 2027 roku!
Szybka Kolej Aglomeracyjna ruszy od 2027 roku!

"To jest właśnie przyszłość!" – mówi Krzysztof Kaliszuk, zastępca prezydenta miasta o projekcie Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej Lubuskiego Trójmiasta (SKALT). "Mamy przemieszczać się i dojeżdżać do pracy, szkoły i na uniwersytet transportem, który jest szybki i ekologiczny. Tym rozwiązaniem jest kolej aglomeracyjna, która połączy miasta i gminy ulokowane w promieniu około 30 km wokół Zielonej Góry" – tłumaczy Kaliszuk. Ze wstępnych szacunków wynika, że koleją aglomeracyjną może dojeżdżać nawet ponad 200 tys. osób, korzystających aktualnie z autobusów lub samochodów prywatnych.

Szybka Kolej Aglomeracyjna Lubuskiego Trójmiasta (SKALT) jest inicjatywą samorządową, która ma połączyć transportem szynowym miasta i gminy ulokowane w promieniu około 30 km wokół Zielonej Góry. O tym projekcie jest coraz głośniej. Samorządowcy z różnych regionów kraju przyglądają się sprawnym działaniom Lubuskiego Trójmiasta i władz poszczególnych miast i gmin. O projekcje bardzo pozytywnie piszą też branżowe media m.in. rynek-kolejowy.pl

W obrębie działania SKALT znajduje się 8 gmin, ulokowanych w promieniu 30 km od Zielonej Góry, zamieszkanych przez ok. 240 tys. mieszkańców. Planowane linie będą przebiegały, przez centralnie położoną Zieloną Górę. Z kolei stacje końcowe zlokalizowane zostaną w Sulechowie, Nowej Soli oraz Nowogrodzie Bobrzańskim.

"To jest właśnie przyszłość! Mamy przemieszczać się i dojeżdżać do pracy, szkoły i na uniwersytet transportem, który jest szybki i ekologiczny. Tym rozwiązaniem jest kolej aglomeracyjna, która połączy miasta i gminy ulokowane w promieniu około 30 km wokół Zielonej Góry. Ze wstępnych szacunków wynika, że koleją aglomeracyjną może dojeżdżać nawet ponad 200 tys. osób, korzystających aktualnie z autobusów lub samochodów prywatnych" – mówi K. Kaliszuk.

Aktualnie w obrębie linii kolejowych nr 273, 358 i 370, stanowiących rdzeń siatki połączeń SKALT znajduje się 13 stacji. Docelowo przewiduje się ulokowanie 27 przystanków kolejowych.

"Planujemy podwojenie liczby przystanków, chcemy także, aby każdy mógł bezpiecznie zostawić samochód lub rower przy przystanku. Będzie to teren monitorowany. Na przystanki dojedziemy też autobusami" – tłumaczy Kaliszuk.

Pierwszy etap SKALT szacowany jest łącznie na około 200 milionów zł, z czego 50 proc. przewidziano na inwestycje w infrastrukturę kolejową. PKP PLK, na co uzyskano zielone światło od prezesa Ireneusza Merchela, zadeklarowało zapewnienie 15% wkładu własnego na przystanki kolejowe. Reszta zostanie sfinansowana z funduszy unijnych – „Fundusze Europejskie Na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko”. Drugie 50 proc. całego projektu będą stanowiły inwestycje gmin na infrastrukturę około przystankową. Beneficjentem środków zostanie Lubuskie Trójmiasto – czytamy na stronie rynek-kolejowy.pl

Źródło: rynek-kolejowy.pl / Radio Index opr. łc