09.01.2024
W Gminie Otyń trwa nabór wniosków do programu "Ciepłe mieszkanie". Gmina złoży wniosek w twoim imieniu!
W Gminie Otyń trwa nabór wniosków do programu "Ciepłe mieszkanie". Gmina złoży wniosek w twoim imieniu!

Program ma na celu poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych. Wsparciem objęte będą przedsięwzięcia polegające na wymianie nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe i poprawie efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, w tym budynkach, w których powstała wspólnota mieszkaniowa obejmująca od 3 do 7 lokali mieszkalnych, pełniające warunki Programu.

Zapraszamy do kontaktu w Referacie Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska – Urząd Miejski w Otyniu, pokój nr 5 i 6 (parter), tel. 68 355 94 08 oraz do zapoznania się z większą ilością informacji pod adres: https://bip.wrota.lubuskie.pl/ugotyn/164/Cieple_Mieszkanie/

UWAGA Termin składania do UM Otyń deklaracji wstępnych (znajduje się w załącznikach pod powyższym adresem BIP) to 19 stycznia 2024 r.