04.04.2023
Warsztaty w Ogrodzie Botanicznym
Warsztaty w Ogrodzie Botanicznym

Przedstawiciele samorządów członkowskich Stowarzyszenia Lubuskie Trójmiasto uczestniczyli w kolejnych warsztatach związanych z opracowaniem Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Zielonogórsko - Nowosolskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021 - 2030. Spotkanie odbyło się w sali dydaktycznej Ogrodu Botanicznego w Zielonej Górze.