28.06.2023
Weź udział w konsultacjach! Termin mija 12 lipca!
Weź udział w konsultacjach! Termin mija 12 lipca!

Projekt Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Zielonogórsko-Nowosolskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZNOF) jest już gotowy. Zapraszamy wszystkich mieszkańców i innych interesariuszy do zgłaszania uwag do dokumentu. Konsultacje potrwają do 12 lipca 2023 r.
Prace nad Planem są już na półmetku. Na podstawie danych przekazanych przez samorządy, badań oraz spotkań konsultacyjnych w różnych miejscowościach Zielonogórsko-Nowosolskiego Obszaru Funkcjonalnego, powstał projekt dokumentu strategicznego, którego zadaniem jest wytyczenie kierunków rozwoju zrównoważonej mobilności w ZNOF w perspektywie 2030 i 2040 roku. Każdy Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej powinien powstawać z jak najszerszym uczestnictwem mieszkańców, przedstawicieli organizacji społecznych, biznesu i innych grup interesariuszy opracowania. Takie partycypacyjne podejście do tworzenia Planu jest niezwykle istotne. Aby bowiem zmieniać np. transport publiczny, trzeba znać opinie osób z niego korzystających. ✅ Dokument jest dostępny pod linkiem: http://www.zielona-gora.pl/.../Plan_Zrownowazonej.../ ✅ Formularz uwag i wniosków znajduje się natomiast tutaj: https://forms.office.com/e/Le4VLJ0mbN Zachęcamy do zgłaszania uwag – zabierz głos w dyskusji nad przyszłością zrównoważonej mobilności w Zielonogórsko-Nowosolskim Obszarze Funkcjonalnym! 👉 Więcej informacji na naszej stronie pod linkiem: http://www.zielona-gora.pl/.../Plan_Zrownowazonej.../