06.03.2024
Weź udział w konsultacjach. Pobierz ważne dokumenty! [PLIKI]
Weź udział w konsultacjach. Pobierz ważne dokumenty! [PLIKI]

Ruszyły Konsultacje Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Zielonogórsko - Nowosolskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2030

WAŻNE!!! DOKUMENTY DO POBRANIA DOSTĘPNE SĄ POD LINKIEM: (LINK NALEŻY SKOPIOWAĆ I WKLEIĆ DO PRZEGLĄDARKI INTERNETOWEJ)

https://tiny.pl/dmws5

Przedmiotem konsultacji jest projekt Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Zielonogórsko-Nowosolskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2030 po uzgodnieniach roboczych z Zarządem Województwa Lubuskiego oraz z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej.

Konsultacje prowadzone są w terminie od 6 marca do 20 marca 2024 r. W tym czasie możliwe będzie złożenie uwag do całości projektu w formie papierowej i elektronicznej:

• za pomocą poczty elektronicznej (poprzez przesłanie skanu formularza) na adres: lubuskietrojmiasto@wp.pl (w tytule dopisać: Uwagi do Strategii ZNOF)

• poprzez system e-PUAP na adres /lubuskietrojmiasto/domyslna

• za pomocą poczty tradycyjnej (w tytule dopisać: Uwagi do Strategii ZNOF) lub osobiście na adres: Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto al. Niepodległości 10, 65 - 048 Zielona Góra. Decyduje data wpływu formularza.