30.03.2023
Współpraca Stowarzyszenia „Lubuskie Trójmiasto” z Urzędem Statystycznym w Zielonej Górze
Współpraca Stowarzyszenia „Lubuskie Trójmiasto” z   Urzędem Statystycznym w Zielonej Górze

Stowarzyszenie „Lubuskie Trójmiasto” otrzymało nowy raport nt. Potencjału społeczno-gospodarczego samorządów wchodzących w skład Zielonogórsko-Nowosolskiego Obszaru Funkcjonalnego. W ramach obchodów tygodnia ze statystyką Pan Prezes Edward Fedko wziął również udział w Forum dyskusyjnym pn. Wyniki badania koniunktury, a rzeczywisty stan gospodarki województwa, które odbyło się 14 marca br. w Urzędzie Statystycznym w Zielonej Górze.
Z wyników badań koniunktury gospodarczej korzystają m.in.: administracja rządowa i samorządowa, instytucje polskie i zagraniczne, naukowcy, banki, przedsiębiorcy i media. W dyskusji zaprezentował potencjał Obszaru Funkcjonalnego oraz koncepcję Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej Lubuskiego Trójmiasta (SKALT). Wcześniej wnioski z opracowania zostały udostępnione w postaci prezentacji, która odbyła się w siedzibie Stowarzyszenia Lubuskie Trójmiasto z udziałem Zarządu i przedstawicieli samorządów członkowskich Stowarzyszenia. Zachęcamy do korzystania z udostępnionych materiałów i do kontaktu z WUS.

potencjał gospodarczy ZNOF - plik pdf do pobrania:

https://drive.google.com/file/d/1jFCA-n8LwjoXDZvBMan3BTKMBVLzAm6r/view?usp=share_link