12.01.2024
Zostaw 1,5% w Nowej Soli
Zostaw 1,5% w Nowej Soli

Szanowni Mieszkańcy Nowej Soli,

Przekazując 1,5% naszego podatku na rzecz nowosolskich organizacji, nie tylko wspieramy ich działalność, ale również stajemy się integralną częścią zadań i celów społecznych, jakie realizują. To niezwykle wartościowe wsparcie, które ma realny wpływ na nasze miasto i jego mieszkańców. Nowosolskie organizacje podejmują się różnorodnych działań, które mają istotny wpływ na rozwój społeczności lokalnej. Dzięki nim, inicjatywy kulturalne, edukacyjne oraz akcje dobroczynne stają się możliwe do realizacji, przynosząc korzyści wszystkim. Nasze wsparcie stanowi fundament, na którym opiera się ich prężna działalność. Korzystajmy z możliwości przekazywania 1,5% podatku na organizacje pożytku publicznego. To niewątpliwie cenny gest, który może zdziałać wiele dobrego dla Nowej Soli. Razem twórzmy społeczność, w której każdy ma szansę na lepsze życie i pełne wsparcie.

Jacek Milewski Prezydent Nowej Soli

Wniosek o przekazanie 1,5% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP) zawarty jest w zeznaniu podatkowym. Wystarczy, że wpiszesz numer KRS wybranej przez Ciebie organizacji pożytku publicznego oraz kwotę, jaką chcesz przekazać. Kwota ta nie może przekraczać 1,5% podatku należnego po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół. Jeśli chcesz, by Twoje wsparcie zostało przeznaczone na konkretny cel szczegółowy, możesz go określić w przewidzianej do tego rubryce w zeznaniu podatkowym. Jeżeli dokonujesz rozliczenia rocznego, korzystając z usługi Twój e-PIT, w przygotowanym dla Ciebie zeznaniu automatycznie zostanie wskazana OPP, której przekazałeś 1% swojego podatku w roku ubiegłym (o ile dana OPP znajduje się nadal w Wykazie OPP, które mają prawo do otrzymania 1,5% podatku należnego). Jeżeli w zeznaniu za rok ubiegły wskazałeś cel szczegółowy, to ten sam cel szczegółowy zostanie wskazany w przygotowanym dla Ciebie zeznaniu. Oczywiście możesz zmienić dane dotyczące wybranej organizacji pożytku publicznego OPP, w tym nr KRS, a także cel szczegółowy. OPP działające na terenie Nowej Soli

KAJAKOWY KLUB SPORTOWY NOWA SÓL KRS 0000032437

MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWO TURYSTYCZNY ASTRA KRS 0000082192

NOWOSOLSKI KLUB KARATE KYOKUSHIN KRS 0000035891

NOWOSOLSKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU KRS 0000274854

NOWOSOLSKIE ALTERNATYWNE STOWARZYSZENIE ARTYSTÓW – NASA KRS 0000044415

NOWOSOLSKIE STOWARZYSZENIE AMAZONEK TĘCZA KRS 0000126168

STOWARZYSZENIE DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ POMÓŻ NIE BĘDĘ SAM KRS 0000235460

STOWARZYSZENIE EDUKACYJNE SPOŻYWCZAK KRS 0000205254

STOWARZYSZENIE KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ CHORAŁ KRS 0000253405

TOWARZYSTWO POMOCY IM. ŚW. BRATA ALBERTA – KOŁO NOWOSOLSKIE KRS 0000675115

NOWOSOLSKIE STOWARZYSZENIE LUDZI DZIAŁAJĄCYCH NA RZECZ TRZEŹWOŚCI W POLSCE KRS 0000060059

POLSKI CZERWONY KRZYŻ CEL SZCZEGÓŁOWY: ODDZIAŁ NOWA SÓL KRS 0000225587

CHORĄGIEW ZIEMI LUBUSKIEJ ZHP CEL SZCZEGÓŁOWY: HUFIEC NOWA SÓL KRS 0000 282 625

POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH OKRĘG LUBUSKI CEL SZCZEGÓŁOWY: KOŁO NOWA SÓL KRS 0000059603

STOWARZYSZENIE ZAWODOWE RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH „MEDYK” KRS 0000682845

WODNE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Cel Szczególny Nowa Sól KRS 0000454999

LIGA OBRONY KRAJU KRS 0000086818