11.03.2024
Życzenia z okazji Dnia Sołtysa
Życzenia z okazji Dnia Sołtysa

Z okazji Dnia Sołtysa pragnę złożyć najlepsze życzenia: dużo zdrowia, szczęścia i optymizmu.

Wielu sukcesów zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym oraz pomyślności i wytrwałości w rozwiązywaniu wszystkich spraw dotyczących lokalnej społeczności. Dziękujemy za trud i zaangażowanie w pracę na rzecz gmin Lubuskiego Trójmiasta. Niech dążenia do zamierzonych celów nie napotykają przeszkód, a pełniona funkcja przynosi wiele satysfakcji.

Edward Fedko

Prezes Lubuskiego Trójmiasta